Το Ιατρείο

Ο ιατρός Παπαδόπουλος Λάζαρος δέχεται Τρίτη 18:00 – 21:00 και Σάββατο 10:00 – 14:00.
Προγραμματίστε έγκαιρα το ραντεβού σας στο τηλέφωνο  ‎210 7231693.