Βαθμός κακοήθειας

Πιθανά αίτια κνησμού στο στήθος
2 February 2022
Πυκνοί μαστοί και καρκίνος
4 March 2022

Το GRADE ή πυρηνικός βαθμός ατυπίας, αναδεικνύει την διαφοροποίηση των καρκινικών κυττάρων από τον αρχικό υγιή πληθυσμό που αντικαθιστούν.
Μπορεί να είναι υψηλού, μετρίου, ή χαμηλού βαθμού διαφοροποίησης (αντιστοίχως 3,2, και 1) και θα πρέπει να βρίσκεται σε κάθε παθολογοανατομική εξέταση βιοψίας που κάνουμε γιατί μας δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες.
‘Οσο πιο μικρός αυτός ο αριθμός τόσο περισσότερο συνεχίζει να θυμίζει το φυσιολογικό αρχικό κύτταρο.
Αν και έχει βρεθεί ότι είναι συνδεδεμένος ως παράγοντας ανταπόκρισης στη θεραπεία με ταμοξιφαίνη για το DCIS, καλύτερα γνωστό ως in situ, ή αυτό που τυχόν μπορεί να έχετε ακούσει ως εστιακό όγκο (μελέτη UK/ANZ DCIS TRIAL), γενικά από μόνος του δεν αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα (μια παράμετρος δηλαδή η οποία μας δείχνει πως θα τα πάει ένας ασθενής εφόσον ακολουθήσει μια συγκεκριμένη θεραπεία).
Αντιθέτως μαζί με άλλα παραδοσιακά προγνωστικά  εργαλεία (όπως την ηλικία, το μέγεθος όγκου, και την κατάσταση λεμφαδένων μασχάλης) μας δείχνει πως θα τα πάει ο ασθενής εάν δεν ακολουθούσε καμία θεραπεία.
Ετσι μπορεί εύκολα σε συνδυασμό πάντα να αναγνωρίζει τους πραγματικά κακούς όγκους(αυξημένη ευαισθησία), δυσκολεύεται όμως στην αναγνώριση των πραγματικά καλών(μειωμένη ειδικότητα).
Στην αναγνώριση όγκων με καλά χαρακτηριστικά(ΝΑΙ υπάρχουν και αυτοί…) θα επανέλθουμε σε άλλο άρθρο. οι γονιδιακές υπογραφές έχουν μπεί για τα καλά στη καθημερινότητα μας!