Πυκνοί μαστοί και καρκίνος

Βαθμός κακοήθειας
2 February 2022
Μαστεκτομή VS Ογκεκτομή. Μεγαλύτερο χειρουργείο δεν μεταφράζεται σε μεγαλύτερη επιβίωση
16 June 2022
Οι πυκνοί μαστοί επηρεάζουν τόσο το αποτέλεσμα μιας μαστογραφίας όσο και τις πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Η ευαισθησία της μαστογραφίας σε πυκνού μαστούς είναι ιδιαίτερα, της τάξης του 30% με 48% γεγονός που έχει οδηγήσει χώρες όπως το Ην. Βασίλειο αλλά και την Ιρλανδία να συστήνουν την πρόληψη σε ασυμπτωματικές γυναίκες με αρνητικό οικογενειακό ιστορικό στην ηλικία των 50 ετών. Μία επιπλέον πληροφορία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ότι μια οντότητα, που ονομάζεται interval cancer (καρκίνος μεταξύ δύο μαστογραφιών) αυξάνει στους πυκνούς μαστούς έως 38%!
Ένας δείκτης, το ACR που βλέπετε σε γνωματεύσεις μαστογραφίας είναι το ακρώνυμο για το American College of Radiology. Ξεκινάει από το Α και καταλήγει στο D ανάλογα με το πόσο πυκνοί ειναι οι μαστοί μιας γυναίκας. Ένα ACR D αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού 4 με 6 φορές. Η πυκνότητα των μαστών φυσικά δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό, απλώς αναδεικνύει τη δυσκολία του ανθρώπινου ματιού στην ανίχνευση κακοήθειας.
Για να κατανοήσουμε τη βαρύτητα που δίνεται στο θέμα της πυκνότητας των μαστών, αρκεί να μάθουμε ότι από το 2009 οι γυναίκες στις ΗΠΑ με πυκνό μαστό επιβάλλεται να ενημερώνονται γραπτώς. Πάντως ελπιδοφόρα νέα αναμένεται να έχουμε από νέες μελέτες (π.χ. TMIST), οι οποίες θα ρίξουν φως σε νέες τεχνικές (tomosynthesis) σχεδιασμένες για την αντιμετώπιση του εν λόγω χαρακτηριστικού. Συνάμα όλο και περισσότερο αυξάνεται ο ρόλος της μαγνητικής στους πυκνούς μαστούς. Η διενέργεια της αποτελεί σχετική ένδειξη βάσει των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών (ESMO 2019 guidelines for MRI LoE IIb)
Τέλος, επειδή πολλά ακούγονται σχετικά με την ακτινοβολία της μαστογραφίας και πιθανή βλαβερή της δράση να επισημάνουμε ότι η πιθανότητα δημιουργίας ιατρογενή καρκίνου είναι ιδιαίτερα χαμηλή και κυμαίνεται από 1-10/100000.