Μαστεκτομή VS Ογκεκτομή. Μεγαλύτερο χειρουργείο δεν μεταφράζεται σε μεγαλύτερη επιβίωση

unnamed
Πυκνοί μαστοί και καρκίνος
4 March 2022
FACEBOOK JUNE 22-04

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αφού έχω ένα μικρό όγκο στο στήθος θέλω να το αφαιρέσω όλο. Έτσι θα νιώθω πο ασφαλής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΑΥΤΟ το σκεπτικό δεν ισχύει.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Μακρά παρακολούθηση έχει αναδείξει ότι η επιβίωση στον πρώιμο καρκίνο του μαστού είναι η ίδια είτε με την μια είτε με την άλλη επέμβαση (εφόσον βέβαια η επέμβαση διατήρησης μαστού συνδυαστεί με την ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ). Αντιθέτως ίσως με την ογκεκτομή η επιβίωση είναι ελαφρώς καλύτερη.

(VERONESI ET AL. NEJM 2002; 347 : 1227-32

FISCHER ET AL. NEJM 2002; 327 : 567-75)

Αυτές μας οι γνώσεις έχουν ωθήσει σε αλλαγές στην χειρουργική διαχείριση από το 1995 και μετά.

1

Όπως έχει καταγραφεί και από τους Δανούς (CHRISTIANSEN ET AL. ACTA ONCOL . 2018 ; 57: 19-25) σε μητρώα με πάνω από 58.000 ασθενείς οι μαστεκτομές από 47% το 1995 έχουν πέσει στο 20% την πενταετία 2007-2012, ενώ οι ογκεκτομές από 18% το 1995 έχουν αυξηθεί σε 49%.

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ένας απλός δείκτης ποιότητας κάθε κέντρου μαστού πιστοποιημένου από την EUSOMA. Ο  απόλυτος αριθμός μαστεκτομών σε σχέση με τον συνολικό αριθμό επέμβασεων μαστού στον πρώιμο καρκίνο δεν πρέπει να ξεπερνάει το 30%.

Τέλος, όπως ανέδειξε και ένα άρθρο του 2017 σε μεγάλες αναδρομικές μελέτες και εθνικά μητρώα Αμερικής, Νορβηγίας και Δανίας (GENTILINI, CARDOSO, PORTMANS THE BREAST) σχεδόν παντού τα αποτελέσματα ήταν υπέρ της ογκεκτομής (ειδικά στις νεαρές γυναίκες).

2

΄Όχι μόνο αυτό αλλά και όπως μας έδειξε και ο Botteri και συνεργάτες (BOTTERI ET AL. BR J SURG 2017. IMPROVED PROGNOSIS OF YOUNG PATIENTS WITH BREAST CANCER UNDERGOING BREAST CONSERVING THERAPY). Όσο περνάει ο καιρός και βελτιώνουμε τις τεχνικές μας απεικόνισης , τις θεραπείες μας τις χειρουργικές μας τεχνικές σε περιβάλλον Κέντρων μαστού η επιβίωση αυξάνει. Ο κίνδυνος τοπικής υποτροπής υποχωρεί στο μισό εάν ο ασθενής είχε χειρουργηθεί από το 2006 και μετά σε σχέση με το 1997.

3

Ερώτηση: Γιατί η επιβίωση ειναι καλύτερη μετά από Ογκεκτομή;

Απάντηση: Δυστυχώς ακόμη αυτό δεν το γνωρίζουμε.

Στοιχεία: Έχουμε αναπτύξει 2 θεωρίες που πιστευουμε ότι ίσως αποτελούν την βάση μηχανισμού λειτουργίας του εν λόγω φαινόμενου.

 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΩΤΗ: ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (THE ABSCOPAL EFFECT)

  • Μετά την ογκεκτομή παραμένουν μικροσκοπικές εστίες καρκίνου
  • Η ακτινοβολία καταστρέφει αυτά τα υπολειπόμενα καρκινικά κύτταρα
  • Αυτοί οι κατεστραμένοι ιστοί ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα
  • Μικρομεταστασεις και κακρινικά κυκλοφορούντα κύτταρα καταστρέφονται.

 «REYNDERS ET AL. CANCER TREATMENT REVIEWS 2015 ; 41 : 503-10. The abscopal effect of local radiotherapy: using immunotherapy to make a rare event clinically relevant.”

 

ΘΕΩΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ VS ΟΓΚΕΚΤΟΜΗΣ

Μεγαλύτερο τραύμα προκαλεί

  • Μεγαλύτερη Καταστολή ανοσοποιητικού συστήματος
  • Μικρότερη Καταστολή ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων