Βιβλιογραφία


1) Σύγχρονη χειρουργική θεραπευτική john L. Cameron

2) Χειρουργική Sabiston

3) HeLP επέμβαση λέιζερ καθοδηγούμενη με doppler για τη θεραπεία συμπτωματικών αιμορροΐδων. πειραματικό υπόβαθρο και βραχυπρόθεσμα κλινικά αποτελέσματα μιας νέας, ελάχιστα επεμβατικής θεραπείας. Paolo Giamundo, walter cecchetti luigi Esercizio Giovanni Fantino Maria Geraci

4) Risk factors in breast cancer Breast cancer Research 2014 : 16 :446

5) Comparison of ipsilateral breast tumor recurrence after breast conserving surgery between ductal carcinoma in situ and invasive breast cancer Young Jin choi, Duck Shin World j Surg Oncol. 2016 : 14 :126

6) Primary therapy of patients with early breast cancer St gallen 2015

7) Frequency of discordant lesions and false negative cancers at stereotactic vacuum assisted biopsy (SVAB) Heller, Jagian Acad. Radiol 2016 May

8) Upgrade of ductal carcinoma in situ on core biopsies to invasive disease at final surgery . a retrospective review across the scottish brast screening programme. Sim YT, Litherland J Clin Radiol 2015 May : 70(5) : 502-6

9) Η ιστορία του γυναικείου στήθους Marilyn Yalom εκδόσεις Ιανός