Ανώδυνη και σίγουρη χειρουργική κύστη κόκκυγα – περιεδρικών συριγγιών

Έχω χρόνια πρόβλημα με την κύστη κόκκυγος. Υπάρχει κάποια μέθοδος που μπορώ να το αντιμετωπίσω γρήγορα και ανώδυνα;

Και βέβαια! Σίγουρα, αναίμακτα, ανώδυνα, ενδοσκοπικά.

Οι παλαιότερες επεμβάσεις που ακολουθούνται ακόμα και σήμερα σε μεγάλο βαθμό ιδίως σε δημόσια νοσοκομεία προκαλούν εντονότατο πόνο, η επούλωση διαρκεί από 3 έως και 7 εβδομάδες ενώ μπορεί να προκαλέσουν κάποιο βαθμό διατομής του έσω σφιγκτήρα.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΚΥΓΑ - ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ

Αναίμακτα

Γρήγορα

Ανώδυνα

Ταχεία επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες

Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς τομές

Χωρίς καθημερινές αλλαγές

Μέθοδος FiLaC (fistula – track –laser – closure)

Επιτυγχάνει κλείσιμο συριγγίου χωρίς τραυματισμό του σφιγκτήρα και επομένως ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο ακράτειας. Η ευκαμψία της ίνας εξασφαλίζει πρόσβαση και σε συρίγγια με απρόβλεπτη πορεία. Η επέμβαση έχει ολιγόλεπτη διάρκεια. Ενδοσκοπικά, αναίμακτα, ανώδυνα.

Η είσοδος της ίνας στην κύστη κόκκυγος επιτυγχάνεται είτε μέσω των συριγγίων της κύστεως είτε μέσω ελάχιστα μικρής τομής. Μέσω συνεχών πλύσεων και εφαρμόζοντας ελεγχόμενη ενέργεια laser απομακρύνουμε το προσπίπτων επιθήλιο της κύστεως καθώς και τυχόν τρίχες.


ΑΝΩΔΥΝΗ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ


Το ορθοπρωκτικό συρίγγιο είναι μια μη φυσιολογική επικοινωνία μεταξύ του πρωκτικού σωλήνα ή του ορθού με το περιπρωκτικό δέρμα. Συνήθως οφείλεται μετά από παροχέτευση αποστήματος. Αν και μπορεί να παροχετευθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στα δυο τρίτα των περιπτώσεων θα ακολουθήσει την διασφιγκτηριακή οδό. Ένα σημείο κλειδί στην αντιμετώπιση τους αποτελεί ο κανόνας του Goodsall, βάσει του οποίου εάν το εξωτερικό στόμιο του συριγγίου βρίσκεται έμπροσθεν της νοητής εγκάρσιας γραμμής που διχοτομεί τον πρωκτό, τότε η πορεία του είναι ευθεία, ενώ όταν το στόμιο βρίσκεται όπισθεν αυτής της γραμμής το συρίγγιο ακολουθεί απρόβλεπτη πορεία. Τα συρίγγια συνήθως προέρχονται από εντοπισμένη λοίμωξη των αδένων του πρωκτού αν και η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, το τραύμα και ορισμένες βακτηριακές και μυκητιασικές φλεγμονές μπορούν επίσης να είναι η αρχική αιτία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑΟι παλαιότερες επεμβάσεις που ακολουθούνται ακόμα και σήμερα σε μεγάλο ποσοστό απαιτούν πάντα κάποιου βαθμού διατομή του έσω σφιγκτήρα. Στοίχεια από το Minnesota University δείχνουν πως έως και το 45% των ασθενών που υποβάλλονται στην κλασσική μέθοδο συριγγοτομής με τη χρήση μύλης και εκτομής του συριγγίου και πέριξ ιστών αναφέρουν κάποια μεταβολή στο βαθμό εγκράτειας μετεγχειρητικά.


ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ


ΑΝΩΔΥΝΗ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΚΥΓΟΣ


Σχετικά συχνό πρόβλημα με επίπτωση σχεδόν 0,7% σε νεαρούς ενήλικους. Οι άνδρες προσβάλλονται 2-4 φορές συχνότερα από τις γυναίκες. Οι εγκυστωμένες τρίχες στην περιοχή της μεσογλουτιαίας σχισμής θεωρούνται η αιτία του προβλήματος. Μπορεί να εμφανισθεί ως οξύ απόστημα, απλή κύστη ή ως επιπλεγμένο ή υποτροπιάζον συρίγγιο. Η συνηθέστερη πρώτη εμφάνιση της είναι με τη μορφή επώδυνης κλυδάζουσας μάζας στην ιεροκοκκυγική χώρα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί ως ήπια κυτταρίτις. Και στις δυο περιπτώσεις διακρίνουμε ανοίγματα συριγγίων περίπου 5εκ. άνωθεν του πρωκτού επί της μεσογλουτιαίας σχισμής.

Οι θεραπευτικές επιλογές της μη επιπλεγμένης κύστεως κόκκυγος ήταν η ευρεία εκτομή και η σύγκλιση της κατά δεύτερο σκοπό, η ημίκλειστη μέθοδος, η μαρσιποποίηση της η έγχυση φαινόλης καθώς και ο κρημνός κατά Καρυδάκη ή κάθε άλλος τοπικός κρημνός.

(τεχνικές οι οποίες προκαλούν κατά πρώτο εντονότατο πόνο, δεύτερον η επούλωση διαρκεί από 3 έως και 7 εβδομάδες μείωνοντας σημαντικά έτσι την αυτονομία των ασθενών μας και την επιστροφή τους στην καθημερινοτητά τους. Επίσης οι συχνά καθημερινές αλλαγές είναι κουραστικές και εννίοτε ψυχοφθόρες.)

Σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης της κύστης κόκκυγα

  • Αναίμακτη
  • Γρήγορη
  • Ανώδυνη
  • Ταχεία επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες
  • Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς τομές

Η είσοδος μας επιτυγχάνεται στη κύστη κόκκυγος είτε μέσω των συριγγίων της κύστεως είτε μέσω ελάχιστα μικρής τομής. Μέσω συνεχών πλύσεων και εφαρμόζοντας ελεγχόμενη ενέργεια laser απομακρύνουμε το προσπίπτων επιθήλιο της κύστης καθώς και τυχόν τρίχες ή μικροοργανισμούς. Αφαιρώντας από το σώμα μας αυτή την ιστική αντίδραση , αυτή την επιμολυσμένη και περιχαρακωμένη από συνδετικό ιστό περιοχή που ονομάζεται κύστη κόκκυγος.